سرویس پیامک درگاه پرداخت

سرویس پیامک درگاه پرداخت

با راه اندازی سرویس پیامک درگاه پرداخت، درگاه پرداخت اینستاگرام و لینک پرداخت شخصی آتی‌پی، شما می‌تواند با فعال کردن این سرویس در پنل کاربری خود از این امکان استفاده کنید. عملیاتی که شما می‌توانید به صورت مجزا سرویس پیامک را برای آن‌ها فعال کنید شامل موارد زیر می‌شوند. دریافت پیامک هنگام ورود به پنلدریافت پیامک تراکنش‌های موفق در درگاه پرداخت و لینک پرداختدریافت پیامک تسویه روزانه درگاه پرداخت و...
اطلاعات بیشتر