آدرس: تهران، محله آرارات، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۹ طبقه اول واحد یک
کدپستی: ۱۹۹۱۶۴۷۴۱۴
ایمیل: info@atipay.net
تلفن: ۸۹۶۷۱۳۶۶-۰۲۱
تلفن: ۸۹۶۷۱۳۷۰-۰۲۱
دورنگار: ۸۹۶۷۲-۰۲۱

تلفن: ۸۹۶۷۰۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۳۶۶