۱. سیاست کلی امنیت اطلاعات

به صورت کلی، سیاستهای حفظ امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی به فرآیند حفاظت از اطلاعات در برابر انواع کارهای غیرمجاز مانند دسترسی، استفاده، افشاء، اختلال، تغییر، مطالعه، بازرسی و ضبط یا تخریب اطلاق میشود. شبکه همراه آتی‌پِی متعهد است تمام تلاش خود را در راستای تامین امنیت و حفاظت از دادههای موجود انجام دهد به همین منظور و برای تامین امنیت دادهها مجموعهای از پروتکلهای مختلف برای نظارت و حفاظت ایجاد شده که شامل شناسایی اطلاعات مورد نیاز، جمع آوری، تعیین دسترسیهای فیزیکی و مجازی مرتبط با حفاظت دادهها میباشد.

۲. چه اطلاعاتی از پذیرندگان نگهداری می شود

اطلاعات نگهداری شده از پذیرندگان بعد از ثبت نام شامل شماره تماس، مشخصات هویتی و تصویر کارت ملی، شماره شبای حساب بانکی پذیرنده، کلیه تراکنشهای مالی ورودی خروجی حساب و اطلاعات فعالیتهای روزانه میباشد. این اطلاعات به جهت پیشگیری از فعالیتهای مجرمانه بصورت روزانه آنالیز و پایش میشود و نتیجه آنالیز این اطلاعات در راستای بهبود و بروز رسانی عملکرد سیستمهای پیشگیری از تقلب و رفتارشناسی پذیرنده مورد استفاده قرار میگیرد. این اطلاعات به شخص ثالث یا سازمان و ارگانی ارائه نخواهد شد مگر با دستور مراجع قضایی و به جهت کشف و دستگیری افراد متخلف.

۳. اطلاعات جمع آوری شده در حین انجام تراکنش

قبل از هدایت انجام دهنده تراکنش (دارنده کارت بانکی) به درگاه پرداخت و بعد از انجام تراکنش و هدایت به وب سایت مقصد، اطلاعاتی شامل IP، سیستم عامل رایانه، نوع مرورگر و اطلاعات مورد نیاز فنی که برای رفع مغایرت و بهبود عملکرد سیستم ذخیره و مورد استفاده قرار میگیرد

۴. نحوه حفاظت از اطلاعات

تمامی اطلاعات موجود به صورت کدگذاری شده و با بالاترین استاندارهای امنیتی و زیرساخت شبکهای محافظت و نگهداری میشود. مسئولیت حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری بر عهده صاحب اطلاعات است. مسئولیت هرگونه اتفاقی که در نتیجه غفلت یا کوتاهی صاحب اطلاعات حادث شود، صرفاً بر عهده وی است. کاربر مطلع است که ارسال اطلاعات شخصی، چه بهصورت حضوری و چه تلفنی و اینترنتی همیشه با خطر افشاء مواجه است و هیچ سیستمی امنیت کامل را ندارد. بنابراین شبکه همراه آتی‌پِی مسئولیتی در قبال نواقص امنیت تکنولوژی نخواهد داشت. باوجود این شبکه همراه آتی‌پِی تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن و در صورت امکان، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و استفاده غیرصحیح از اطلاعات مندرج به کار میگیرد.