ورزش و بخصوص فوتبال امروزه به یک صنعت تبدیل شده و امکان درآمدزایی بسیار زیادی دارد. اما متأسفانه عدم حضور یک بازیگر توانمند در حوزه خدمات دیجیتال و تعاملی در کنار باشگاه‌های ورزشی کشور باعث شده تا این باشگاه‌ها سهمی از این درآمدها نداشته و به لحاظ اقتصادی تحت فشار باشند. ما در پلتفرم بازاریابی ورزشی خود سعی کرده‌ایم تا با استفاده از تجارب جهانی در این حوزه و امکانات و توانمندی‌های شرکای بین‌المللی خود یک راه‌حل جامع برای حل این مشکل پیدا نماییم. در این پلتفرم و در مرکز آن پورتال باشگاه قرار گرفته و با استفاده از خدمات دیجیتال و تعاملی یکتا و کارآمد مانند بازی‌های اطلاعات عمومی ورزشی با امکان برنده شدن آنی، پیش‌بینی لحظه‌ای به صورت Second Screen و غیره تعامل هواداران افزایش یافته و متعاقب آن برای باشگاه‌ها درآمدزایی خواهد شد.