میرآرش سیدزاده
مدیر عملیات
LinkedIn PageInstagramEmail
آرش آرمون
مدیر توسعه و کسب و کار
LinkedIn PageInstagramEmail
عماد اکرام جعفری
مدیر مالی و اداری
LinkedIn PageInstagramEmail
محمدرضا غلامی پور
مدیر ارتباط با مشتریان سازمانی
LinkedIn PageInstagramEmail
آیدین مصطفی زاده
مدیر روابط عمومی
LinkedIn PageInstagramEmail