میرآرش سیدزاده
نائب رئیس هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail
داود سالاریان
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail
امیر جلیلوند
رئیس هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail
فرامرز صابری
عضو هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail
امید جلیلوند
عضو هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail