میرآرش سیدزاده
نائب رئیس هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail
داود سالاریان
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail
امیر جلیلوند
رئیس هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail
فرامرز صابری
عضو هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail
امید جلیلوند
عضو هیات مدیره
LinkedIn PageInstagramEmail

زمستان شگفت انگیز آتی‌پِی، 50 درصد تخفیف کارمزد درگاه پرداخت تا پایان سال 

X